Rośliny pod ochroną w Polsce

mÓJ mAŁy śWiat

Pytania te co mieli dzienni, u nich nie zdało ponad 50 %;/


1. Rejony zagrożone erozją wietrzną w Polsce w świetle czynników ja determinujących
2.Główne zagrożenia gleb w świetle Strategii Tematycznej Ochrony Gleb, co to jest i jakie w Polsce wystepuja
3.Układy buforowe w glebie. opisac najważniejsze
4.Standardy jakości gleb
5. metody n situ dla ropopochodnych
6. coś o leju depresyjnym
7.Degradacja gleb oraz rekultywacja i zagospodarowanie stref ochronnych hut miedzi. Dobór roślin. Ocena skuteczności rekultywacji.
8. Rekultywacja zwałowiska niwelacyjnego, 4 ha, piaski słabogliniaste, wczesniej chyba pastwisko
9. płodozmian rekultywacyjny co to jest do czego sie stosuje i podac przyklad


1. Czynniki decydujące o mobilności metali ciężkich w glebie
2. Skład i właściwości gleby - odporność na zakwaszenie
3. Stan skażenia gleb na terenie Polski wg IUNG, na podstawie czego określa się stopnie skażenia wg IUNG.
4. Erozja wodna w Polsce - obszary najbardziej zagrożone erozją aktualną
5. Rekultywacja w kierunku ekologicznym - co to jest, przykłady - dlaczego się wybiera taki kierunek
6. Model PAN i Skawiny w rekultywacji zwałowisk węgla brunatnego, jakie gatunki drzew w rekultywacji leśnej na piaski i gliny
7. Rekultywacja zwałowiska niwelacyjnego, 6 ha, glina marglista, wcześniej był tam 4 kompleks i użytkowanie jako grunt orny

Kto wpadnie na pomysł jak możemy włączyć się do akcji ochrony tego rezerwatu. Minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko ma to w ....., nam jednak zależy na terenach, po których będziemy mogli chodzić, pływać i cieszyć się ich pięknem. Przeprowadzenie autostrady przez sam środek rezerwatu jest wyjątkowym draństwem, a ten minister to popiera. Brak decyzji o wybraniu bezkolizyjnego wariantu autostrady (a takie są) w celu bezwzględnej ochrony miejsc wpisanych na Europejską Listę Obszarów Chronionych - Natura 2000 - świadczy tylko o jego braku kompetencji i ignorancji.
Ja byłam na spływie Rospudą i wiem co to za wspaniały i unikalny zakątek Polski. Autostrada to zniszczy bo na czas budowy trzeba będzie osuszyć cały teren. Zginą unikalne w Polsce zwierzęta, owady, rośliny; a żyje tam miedzy innymi ryś i orlik krzykliwy.
Uważam, że my sami musimy zadbać o NASZĄ PRZYRODĘ i zachęcić do tego inne kluby w Polsce. Czas nagli.
Magdalena

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" już po raz osiemnasty
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotografii przyrodniczej. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO przebiegać będzie pod hasłem "Natura 2000". Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane na terenie Polski, przedstawiające zwierzęta lub rośliny należące do gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Z najlepszych prac powstanie jak zwykle wystawa pokonkursowa, na której, oprócz zdjęć, znajdą się też podstawowe informacje na temat sieci Natura 2000.
Laureaci I i II miejsca sami dokonają wyboru nagród (sprzęt fotograficzny i
przyrodniczy). Zakup ten będzie finansowany przez PTOP "Salamandra", do kwoty, której wysokość zostanie laureatom podana wraz z informacją o wynikach konkursu.
Zdjęcia nadsyłać można do biura "Salamandry" do 30 września br.
Osoby pragnące wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z
regulaminem FOTO-EKO 2009 (http://www.salamandra.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=106)

W imieniu "Salamandry" serdecznie zapraszam wszystkich fotografujących przyrodę Forumowiczów do wzięcia udziału w tym konkursie )

A zatem Ministerstwo środowiska przesalalo do Komisji Europejskiej liste 9 nowych obszarow ostoi siedliskowych w karpatach:

- Beskid Slaski;
- Beskid Zywiecki;
- Ostoja Gorczanska;
- Beskid Sadecki
- Kościół w Radziechowych;
- Kościół w Gorkach Wielkich
- Opactwo Cystersów w Szczyrzycu;
- Grota Zbójnicka w Łopieniu;
- Cerkiew w Łosiach k. Ropy.

Przy okazji skorygowano także granice (zgłoszonej w 2004 r.) Ostoi Magurskiej.

Ostatnich piec dotyczy nietoperzy

Obecnie sa one juz chronione jak obszary zatwierdzone, zatem nie wolno na nich podejmowac działan mogacych w znaczacy sposob pogorszyc stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze w znaczacy sposob wpłynac negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar, obowiązują właściwe dla obszarów Natura 2000 procedury ocen oddziaływania na środowisko, a także można korzystać dla tych obszarów z finansowania LIFE-Nature.

Ponoc teraz mają sie pojawic nowe obszary ptasie w gorach

Dworski ogród za palmiarnią

gjb
2006-09-15, ostatnia aktualizacja 2006-09-15 20:23

Wczoraj otwarto ogródek dydaktyczny przy łódzkiej palmiarni. Niektórzy już pierwszego dnia ochrzcili go nazwą "ogrodowy salon"
To jeden z najstarszych "zielonych" obiektów w Łodzi. Powstał już w 1926 roku, ale dopiero od wczoraj można znów w pełni podziwiać jego urok.

Na uroczyste otwarcie odnowionego obiektu przybyli łódzcy politycy, urzędnicy i zwykli mieszkańcy. - Bardzo fajne miejsce. Ma swój niezwykły klimat - opowiada Agata, autorka portalu botanicznego z Torunia. - Roślinki są wprawdzie jeszcze małe i prawdziwy efekt zobaczymy dopiero za kilka lat. Ale za to niektóre zachowane okazy drzew, są imponujące - mówi Rafał z Częstochowy.

Prace nad remontem ogródka trwały około roku. Pieniądze na jego remont wyłożył w większości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogródek jest oddzielony od parku Źródliska ogrodzeniem. Wejście jest tylko jedno - przez budynek palmiarni. Dlatego nie trzeba kupować dodatkowych biletów.

Jakie atrakcje czekają w odnowionym ogródku dydaktycznym? - Na prawie hektarze terenu zwiedzający znajdą rośliny, których nie ma w innych miastach w Polsce. Możemy je uprawiać dzięki wspaniałemu mikroklimatowi w sąsiedztwie palmiarni. Poza tym łodzianie będą mogli odpocząć w nowiutkiej altanie lub spacerować alejkami spoglądając na fontannę znajdującą się w ogródku - mówi Janina Krzemińska-Freda, dyrektorka ogrodu botanicznego w Łodzi.

Inną nowością są także ławki z tabliczkami z nazwiskami mieszkańców lub nazwami łódzkich firm. - Kto chciał, mógł sobie wykupić ławkę. Jedną z nich ma nawet nasz prezydent Jerzy Kropiwnicki. Wypróbował ja podczas wczorajszego uroczystego otwarcia - uśmiecha się dyrektor Krzemińska-Freda.

Nie oznacza to jednak, że inni mieszkańcy nie mogą siadać na "imiennych" ławkach w ogródku.

ŹRÓDŁO: www.gazeta.pl/lodz

.
Rożeniec (Anas acuta) - duży wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku:

Anas acuta acuta - północne części Eurazji i Ameryki Północnej. Przeloty w marcu - kwietniu i wrześniu - listopadzie. Zimuje w południowo-zachodniej Europie, Afryce Północnej, południowej Azji oraz Ameryce Środkowej i Południowej. W Polsce nielicznie gniazduje (głównie na północy kraju), również nieliczne osobniki zimują.
rożeniec krótkosterny Anas acuta eatoni - izolowana populacja na Wyspach Kerguelena na południowym Oceanie Indyjskim. Przez niektórych uznawana za osobny gatunek (A. eatoni, a jeśli włącza się również w ten takson również podgatunek A. a. drygalskii to A. eatoni eatoni).
rożeniec południowy Anas acuta drygalskii - izolowana populacja na Wyspach Crozeta na południowym Oceanie Indyjskim. Przez niektórych uznawana za osobny gatunek (A. drygalskii, lub jeśli włącza się również A. a. eatoni jako gatunek nadrzędny wobec tej populacji, to A. eatoni drygalskii).
Oba wyspiarskie podgatunki charakteryzują się tym, że samce nie osiągają pełnej szaty godowej.

Cechy gatunku
Ptak o charakterystycznej sylwetce - długiej szyi i ogonie. Samiec większy od samicy, o charakterystycznych, długich środkowych sterówkach. W szacie godowej głowa i górna część szyi ciemnobrązowe, przód szyi i wole białe. Z szyi biegnie biała wypustka, ostro odcinająca się od barwy brązowej, sięgająca niemal do ciemienia. Tył szyi, boki i grzbiet szare z drobnym, poprzecznym czarnym prążkowaniem. Brzuch i pierś biała, dziób i nogi sinoniebieskie. Lusterko zielone z wąskim białym pasem na krawędzi. Samica szarobrązowa z brązowymi cętkami i białawym brzuchem. Samiec w okresie spoczynkowym i osobniki młodociane podobne.

Wymiary średnie
dł. ciała ok. 52 - 70 cm
rozpiętość skrzydeł ok. 85 cm
waga ok. 700 - 1200 g

Biotop
Stojące wody śródlądowe z bogatą roślinnością. Najliczniejszy w pasie lasotundry.

Gniazdo
Gniazdo na lądzie, pod osłoną traw lub turzyc, zazwyczaj w pobliżu wody.

Jaja
W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu - czerwcu 6 do 12 zielonkawych lub kremowych jaj o średnich wymiarach 55 x 39 mm.

Wysiadywanie
Jaja wysiadywane są przez okres 21 - 26 dni przez samicę. Pisklęta są zagniazdownikami, zdolność lotu uzyskują po około 6 tygodniach.

Pożywienie
Drobne bezkręgowce wodne i rośliny. Pokarm zdobywa gruntując.

Ochrona
Gatunek objęty ochroną ścisłą.

Opis zaczerpniety z Wikipedii

Wg Czerwonej listy gatunków ginących i zagrożonych w Polsce gatunek ten zaliczony jest do kategorii ZAGROŻONE / ENDANGERED (EN)

Powered by wordpress | Theme: simpletex | © mÓJ mAŁy śWiat